Velkommen til Hørsholm Kommune

Dette er Hørsholm Kommunes digitale selvbetjeningsløsning på dagtilbud og SFO området.

Sådan gør du:

Book plads til dit barn i dagtilbud
Klik på 'book plads' i boksen Selvbetjening, herefter skal du logge ind med dit NemID. Du kan her søge efter ledige pladser eller skrive dit barn på ønskeliste.

Tilmeld barn i SFO:
Øverst på denne side vælger du fanen 'Tilmeld SFO', hvor du finder kommunnes udbud på SFO området.
OBS: Denne mulighed skal kun bruges, hvis dit barn starter i SFO på et andet tidspunkt end den 1. maj (for kommende 0. klasse elever). Alle kommende 0. klasse elever starter i SFO den 1. maj og er indmeldt frem til udgangen af 6. klasse, eller til barnet bliver meldt ud.

Udmeld barn af dagtilbud eller SFO
Vil du udmelde dit barn af dagtilbud eller SFO i Hørsholm Kommune, skal du logge ind med NemID og gå ind på 'Min side' og klikke 'Indmeldelsesforhold'.

Økonomisk friplads
Vil du ansøge om økonomisk fripladstilskud, skal du logge ind med NemID og gå ind under 'Min side' og klikke 'Økonomisk friplads'. Kan I ikke søge om økonomiske friplads, bedes I prøve med den anden forælders NemID.

Beregn betaling
For at lave en 'Beregn betaling' skal man klikke på linket under 'Selvbetjening' på denne side.Behandling af persondata
For at Hørsholm Kommune kan behandle din sag og levere en god service, har vi brug for at behandle personoplysninger om dig. Personoplysningerne kan stamme fra dig selv eller fra andre, herunder indhentes fra andre myndigheder eller offentligt tilgængelige kilder.

Vi behandler alene de personoplysninger, der er nødvendige for, at vi lever op til vores forpligtigelser som kommune, medmindre vi forinden har indhentet udtrykkeligt samtykke fra dig til at behandle oplysninger i videre omfang. Dette gælder, uanset hvor personoplysningerne stammer fra. Hørsholm Kommune registrerer de modtagne oplysninger og kan videregive oplysningerne til andre, herunder andre myndigheder, når det følger af lovgivningen, eller du har givet samtykke til det.

Hørsholm Kommune er dataansvarlig efter databeskyttelsesforordningen for behandlingen af de personoplysninger, som vi modtager om dig.

Formålet med behandlingen af persondata i din sag er at muliggøre kommunens opgaver vedrørende dagtilbud og skole.

Retsgrundlaget for vores behandling af persondata, herunder eventuel videregivelse til andre, er den lovgivning, som gælder for din sag, samt bestemmelserne i databeskyttelsesforordningen, herunder især forordningens artikel 6, stk. 1, litra c) eller e), eller artikel 9, stk. 2, litra f) eller g). Ved samtykke findes retsgrundlaget i forordningens artikel 6, stk. 1, litra a), eller artikel 9, stk. 2, litra a).

Hørsholm Kommune sletter oplysningerne, når opbevaringspligten udløber, og et eventuelt arkiveringskrav er opfyldt. Du har ret til at vide, hvilke oplysninger vi behandler om dig (indsigtsret), og du kan kræve forkerte oplysninger rettet eller slettet. Du har også ret til at trække dit eventuelle samtykke tilbage. Det vil dog ikke påvirke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger, indtil samtykket trækkes tilbage, og det påvirker heller ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på andet grundlag end samtykke. Du kan læse mere om, hvilke rettigheder du har som registreret, og hvordan du bruger dem, på vores hjemmeside: www.horsholm.dk/persondata.

Kontakt til kommunens databeskyttelsesrådgiverHørsholm Kommune har to databeskyttelsesrådgivere, som du kan kontakte om dine rettigheder i henhold til databeskyttelseslovgivningen.

Databeskyttelsesrådgiverne kan kontaktes på:

Telefon: 4849 0000

E-mail: DPO-kommunen@horsholm.dk

Digital Post: https://post.borger.dk/?logon=borger&function=inbox&mailboxid=21137.

Vi opfordrer til, at du bruger Digital Post/e-Boks, hvis du ønsker at fremsende følsomme eller fortrolige oplysninger.

Brev: Hørsholm Kommune, Slotsmarken 13, 2970 Hørsholm, att.: Databeskyttelsesrådgiver

Du har ret til at klage til Datatilsynet over Hørsholm Kommunes behandling af dine personoplysninger – se www.datatilsynet.dk. På Datatilsynets hjemmeside kan du også læse mere om databeskyttelsesrådgiverens rolle.